De toekomst van de volkstuinen

Op 21 maart kunt u stemmen voor de gemeenteraad van Amsterdam en voor leden van de stadsdeelcommissies. De tuinparken in Amsterdam staan onder druk. In de hele stad zijn grootse bouwplannen. Zo stond Amstelglorie op de lijst van bouwlocaties en volkstuinparken Dijkzicht, Ons Lustoord, De Federatie en Nieuw Vredelust worden nu in hun voortbestaan bedreigd. Ook andere tuinparken, zoals Nut en Genoegen en Sloterdijkermeer, kennen veel uitdagingen door de vele bouwplannen in de omgeving.

Politici bepalen de toekomst van onze tuinparken! Mogen de volkstuinen bebouwd worden? In de Stemwijzer 2018 is deze vraag voorgelegd aan alle Amsterdamse politieke partijen. De standpunten die als antwoord werden gegeven zijn hieronder bij elkaar gezet. Die delen we hier met u, niet als stemadvies, maar zodat u ook op dit punt goed geïnformeerd naar de stembus kunt.

STEMWIJZER 2018, stelling 12.

 volkstuinparkenvolkstuinparken 2

 Toelichting van de politieke partijen:

 

  Volkstuinen mogen NIET bebouwd worden:
GroenLinks ‘Groen is belangrijk. Ook in een groeiende stad. Er zullen de komende jaren veel woningen worden bijgebouwd om ervoor te zorgen dat iedereen betaalbaar kan wonen. Maar er moet ook ruimte blijven voor groen en recreatie. Er wordt daarom wat GroenLinks betreft niet in de hoofdgroenstructuur en bestaande volkstuinparken gebouwd.’
Partij voor de Dieren ‘De bestaande volkstuinparken (zoals Amstelglorie, Ons Lustoord en Nieuw Vredelust) worden niet bebouwd. In Amsterdam komen meer mogelijkheden voor biologische (stads)landbouw, voedselbossen, volkstuinen, buurtmoestuinen, schooltuinen en fruitbomen en -struiken. Deze mogelijkheden gaan niet ten koste van bestaande natuur.’
PvdA ‘De PvdA wil niet bouwen in de bestaande volkstuinparken, omdat deze belangrijk zijn voor het recreëren in de steeds drukker wordende stad. Ook in andere groengebieden wil de PvdA niet bouwen, zoals in Waterland en de Amstelscheg.’
Partij van de Ouderen ‘Volkstuinparken vindt de Partij van de Ouderen van groot belang voor de ontspanning. Zeker veel ouderen maken gebruik van volkstuinparken. Daarom wil de Partij van de Ouderen dat bestaande volkstuinparken niet worden bebouwd.’
CDA ‘De behoefte aan nieuwe woningen is groot en om de druk op de woningmarkt te verlichten moet worden bijgebouwd. Maar het bijbouwen mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid van de stad. Er zijn grenzen aan wat de stad aankan. Op sommige plekken is enige verdichting mogelijk, maar alleen op beperkte schaal. We willen dat niet wordt gebouwd in het schaarse groen. Volkstuinen moeten we koesteren.’
Piraten-partij ‘De Piratenpartij is voor meer groen. Dit betekent dat we bestaand groen, zoals volkstuinparken, dus niet willen bebouwen.’
50PLUS ‘Dit is groen dat door Amsterdammers zelf wordt aangelegd en onderhouden en waar iedereen gelukkig van wordt en mensen elkaar ontmoeten. Goed voor luchtkwaliteit, bijen, vogels, vlinders en mensen.’
Denk “Wij willen onze stad leefbaar houden. DENK Amsterdam wil daarom het groen behouden en bouwen op plekken waar het wel kan.”
Bij1 “Wij zijn voor behoud van volkstuinen.”

 

D66 ‘D66 wil niet bouwen in de hoofdgroenstructuur. Voor volkstuinparken met een centrale ligging vinden we het belangrijk dat meer mensen dan nu van de parken kunnen genieten. Die parken moeten dus meer openbaar worden. Buiten de hoofdgroenstructuur is bouwen een optie, voorwaarde is dan dat het bebouwde oppervlak niet toeneemt en er dus minstens evenveel groen blijft.’

Toevoeging: in het Woonprogramma van D66 Amsterdam staat: ‘Zo willen we dat volkstuincomplexen in de centrale delen van de stad meer toegankelijk worden gemaakt als groene parken of dat een deel van de volkstuinen verplaatst kan worden naar bijvoorbeeld de groene scheggen van de stad.’

Forum voor Demo-cratie Geen mening

 

 

Volkstuinen mogen bebouwd worden:
VVD ‘Amsterdam kent een grote bouwopgave. De woningnood is groot en we moeten woonruimte zoeken voor heel veel huidige en toekomstige Amsterdammers. Uiteraard horen daar ook voldoende parken en andere groengebieden bij. Maar het is op de langere termijn goed mogelijk dat volkstuinparken, die nu nog beperkt toegankelijk zijn en vaak op aantrekkelijke locaties liggen, moeten wijken voor woningbouw. Uiteraard is dat wel een laatste optie, nadat andere bouwgrond eerst is benut.’
SP ‘Er is een enorme woningnood in de stad, en het is hard nodig om veel betaalbare huizen bij te bouwen. We willen allereerst leegstaande kantoren ombouwen tot huizen, vervolgens bedrijventerreinen ombouwen tot woningen. Maar we kunnen niet uitsluiten dat ook volkstuinen woongebied moeten worden, als het anders betekent dat Amsterdammers de stad moeten verlaten.’

 

 

Advertenties